Zasady obowiązujące w Różańcu Rodzin

 1. Różaniec Rodzin jest modlitwą, opartą na schemacie Żywego Różańca. Rodziny podejmują modlitwę w różach różańcowych. Każda róża stanowi grupę 20 rodzin, modlących się wyłącznie w intencji swojej rodziny i rodzin z róży.
 2. Członkami Róży są całe rodziny, ale mogą być także małżeństwa, osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.
 3. Wstępując do Różańca Rodzin poświęcamy rodzinę Niepokalanemu Sercu Maryi.
 4. Za osoby i rodziny, spoza Róży, podejmujemy dodatkową modlitwę w według własnego uznania, zachęcając dane osoby do wstąpienia do Różańca Rodzin.
 5. Różaniec Rodzin nie jest księgą intencji, ale żywą modlitwą jej członków. Sama przynależność do Różańca Rodzin, bez modlitwy, nie daje udziału w łaskach z niej płynących.
 6. Każda rodzina podejmuje codziennie wspólną modlitwę dziesiątka różańca, według wyznaczonej tajemnicy (od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego - ta sama tajemnica). W razie przeszkód członkowie rodziny mogą odmówić indywidualnie wyznaczoną tajemnicę. Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najczęściej rodzina gromadziła się na wspólnej modlitwie. W przypadku oporu współmałżonka lub dziecka, zachęcamy nie zmuszamy.
 7. Przed odmówieniem swojego dziesiątka różańca podejmujemy rozważanie danej Tajemnicy.
 8. Rodzina, której w danym miesiącu przypada Tajemnica Zwiastowanie, odmawia na początku: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.
 9. Każda Róża może przyjąć swojego szczególnego patrona.
 10. Duchową opiekę nad Różańcem Rodzin sprawują franciszkanie z Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach w diecezji łowickiej.
 11. W każdą 3 sobotę miesiąca, o godz. 17:30, odmawiany jest różaniec, przed cudownym obrazem Świętej Rodziny, a następnie o godz. 18:00 sprawowana jest Msza Święta w intencjach członków i sympatyków Różańca Rodzin oraz w intencjach przesłanych za pomocą strony internetowej www.rozaniecrodzin.pl.