Jutro 18 maja, w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II obchodzimy rocznicę inauguracji Różańca Rodzin. Różaniec Rodzin jest darem Boga w obliczu ogromnego zagrożenia, które dotyka rodziny we współczesnym świecie. Trafnie św. Jan Paweł II opisał obecną sytuację rodzin, w Liście do Rodzin:

     „Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka… aby rodzina była „Bogiem silna”Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności!

Wszyscy, którzy chwycili do ręki broń jaką jest różaniec, są świadkami zwycięstwa Chrystusa w ich życiu. Niewątpliwie potężna jest modlitwa zanoszona w rodzinach, o którą toczy się tak zaciekła walka. Św. Jan Paweł II zachęca do modlitwy w rodzinie, bowiem Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia.

Sam Chrystus zapewnia nas o skuteczności żarliwej modlitwy, I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Warto pamiętać te słowa, szczególnie w tym trudnym dla nas czasie. Trwajmy nieustannie w modlitwie. Bóg daje pokój serca. Jeśli modlitwa przynosi pokój i napełnia serca miłością płynącą od Boga, podzielmy się tym ze wszystkimi.

Zachęćmy innych do wspólnej rodzinnej modlitwy, rodzina jest planem Bożym. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. św. Jan Paweł II

Będąc dziś w izolacji od świata, kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. św. Jan Paweł II

Każdej rodzinie pragniemy podziękować za modlitwę, za to że codziennie gromadzicie się w swoich domowych wieczernikach, aby wraz z Maryją rozważać tajemnice Życia, Męki i Zmartwychwstania Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam! »

Życzymy wszystkim zatroskanym o przyszłość rodzinom, aby w czasie Waszej wspólnej modlitwy, przyszedł do Waszych domów Chrystus, stanął pośrodku Was i powiedział «Pokój wam!»

 

 

18 maja w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, w 99 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, odbyła się inauguracja Różańca Rodzin - wielkiej modlitwy w rodzinach i za rodziny.

Inaugurację przed Najświętszym Sakramentem, rozpoczął Kustosz Sanktuarium i jednocześnie opiekun duchowy Różańca Rodzin o. Jan Krzysztof Oniszczuk. Odmówiony został Różaniec święty w intencji rodzin oraz Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił wielki orędownik Maryi, o. Mirosław Kopczewski, inicjator Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Niepokalanowie.

Mieliśmy przyjemność gościć o. Kazimierza Frankiewicza, posługującego od 18 lat w Bazylice Zmartwychwstania w Jerozolimie. Swoją obecnością zaszczycił nas również rozmiłowany w Różańcu świętym ks. Dariusza Rozum, który prowadzi Różańcowe dni skupienia w Centrum pojednania La Saletee w Dębowcu.

Naszą wspólną modlitwę w intencji rodzin wsparła inicjatorka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Magdalena Buczek wraz ze swoją Mamą Pelagią Buczek.

Ojciec Mirosław w czasie homilii mówił: Kochani, może zastanawiamy się, a nas jest tak mało. Dzisiaj początek, tak nas niewielu, a czy to coś da, a te nasze rodziny takie połamane, takie na granicy rozpadu, a to mąż się nie chce modlić, a to dzieci nie chodzą do Kościoła. Ty pierwszy uklęknij. Ty bądź tym pierwszym. Nie patrz na innych. Ty zacznij szczerze się modlić. Resztę zostaw Matce Bożej. Ale ty tak jak Jakub Trojańczyk ugnij swoje kolana. Powieś ten symboliczny obraz Osób świętych w miejscu Twojej codzienności. Zaproś Boga do Twojego życia, nie martw się, nie kombinuj. Zobaczysz, Bóg odpowie na Twoją pokorę, na Twoją ufność, na Twoją wiarę, na Twoją modlitwę.

To Bóg wybiera czas, miejsce i osoby…

Oby Różaniec Rodzin na nowo rozbudził w nas miłość do Boga, Maryi i naszych rodzin.

 

 

18 maja 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach odbędzie się inauguracja Różańca Rodzin.

Program rozpocznie się o godz. 17:30 wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

Podczas adoracji Pana Jezusa będzie odmawiany Różaniec i Litania Loretańska.

Po błogosławieństwie ok. godz. 18:15 rozpocznie się Msza święta w intencji rodzin.

Liturgii będzie przewodniczył o. Mirosław Kopczewski z Niepokalanowa