Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach jest wyjątkowym miejscem na mapie naszej ojczyzny. Miejsce naznaczone szczególną obecnością Św. Rodziny, która na miedniewickiej ziemi pozostawiła ślady swoich stóp. Piękną historię tego szczególnego miejsca można zgłębić na stronie internetowej Sanktuarium.

 

Cudowny Obraz umieszczony w nawie głównej przedstawia Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i świętego Józefa, siedzących przy okrągłym stole.


W tej świątyni przez pokolenia nasi przodkowie i pielgrzymi zanosili podziękowania i prośby, doświadczając licznych uzdrowień duszy i ciała. Przed Cudownym Obrazem Świętej Rodziny jednały się rodziny, przebaczano sobie doznane krzywdy, przemieniały się serca, rodziny odzyskiwały wiarę.

Również we współczesnym świecie, chrześcijańskie rodziny są zagrożone. Bóg po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń, poprzez dar jakim jest Różaniec Rodzin, zaprasza rodziny do wspólnej modlitwy, aby na nowo wzbudzić miłość, jedność, poczucie bezpieczeństwa i wzajemne więzi.

W każdą trzecią sobotę miesiąca, przed cudownym obrazem św. Rodziny o godz. 17:30 odmawiany jest Różaniec święty, a następnie o godz. 18:00 sprawowana jest Msza święta. Modlitwy zanoszone są w intencjach Różańca Rodzin oraz w intencjach przesłanych drogą elektroniczną przez naszą stronę internetową lub złożonych osobiście u stóp św. Rodziny w Sanktuarium.

Miedniewickie Sanktuarium przetrwało w nienaruszonym stanie wszelkie dziejowe burze, których na tych terenach było niemało, stąd myśl by w czasach, gdy rodzina staje się tak agresywnie atakowaną przez „nowoczesność” prosić św. Rodzinę w Miedniewicach o pomoc w obronie chrześcijańskich wartości naszych Rodzin. Niech w czasie zamętu duchowego to miejsce będzie początkiem i swego rodzaju Opoką i Latarnią wskazującą, co jest najważniejsze w naszym życiu.

Do Sanktuarium św. Rodziny odbywają się też regularne pielgrzymki Przymierza Rodzin, jak również Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej i wiele licznych pielgrzymek.
Stąd również wyrusza comiesięczna, nocna piesza pielgrzymka do Niepokalanowa, w intencji chrześcijańskiej odnowy rodzin.